ติดต่อเรา

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ที่ตั้ง 19/6 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนโทรศัพท์042-811800 

e-mai: anuban-maneerat@hotmail.com 

website http://facebook/anubanmaneerat.com


   

  

แผนที่โรงเรียน


Comments